Persondatapolitik

                            PHILIPSONS A/S leverandør af herre accessories til det nordiske marked.Persondatapolitik


Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

PHILIPSONS A/S

CVR: 16791806

Hornemansgade 36 B, 3. Sal,, DK-2100 København Ø

E.mail: access@philipsons.dk

Tlf: 39290100

Persondatapolitikken varetages af Adm. Dir. : Steen Noes Adstofte :

E.mail: sa@philipsons.dk

Tlf: 40723908


2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN


Formål

Levering af vores ydelse:

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling, som du har anmodet om,

Markedsføring:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. (Kun ved tracking cookies)


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

F.eks.:

• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer,

• Indkøbshistorik, brug af digitale ydelser

b) Følsomme oplysninger

Ingen

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

F.eks.:

• Direkte fra dig

• Aktiviteter på vores hjemmeside (kun ved cookies)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

F.eks:

• Artikel 6.1.a (samtykke)

• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)• Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

• Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

• [Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed] (ovenstående kan præciseres ved henvendelse til dataansvarlig)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

F.eks.:

• Finansbilag : Op til 5 år

• Ordrehistorik : Gemmes så længe vi mener det er nødvendigt for at opfylde det formål hvortil de indsamles eller behandles.

• Dine kontaktoplysninger, så længe, vi har kontakt med dig som kunde, leverandør eller medarbejder


3 KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN SÅFREMT OVENSTÅENDE VED EN FEJL OVERTRÆDES


Ved en erkendt fejl herfra får du får øjeblikkelig besked, og data slettes eller flyttes omgående.


4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION


Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

• CVR-nummer

• Virksomhedens navn

• Leveringsadresse

• Faktureringsadresse• Kontaktperson med e-mail og telefonnummer..

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er medarbejder hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at kunne ansætte dig:

• Navn

• CPR-nummer

• Adresse

• Skatteoplysninger

• Bankoplysninger

• Uddannelse, tidligere beskæftigelse, arbejdsopgaver,  -tid, sygefravær, løn, skat, lønkonto, kontaktinformationer, IP-adresse, mail adresse, køn,, alder, interesser.


5 DINE RETTIGHEDER


Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte Steen Noes Adstofte.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.